onvoorzien Inggris

pengucapan
adj. unforeseen, uncontemplated, unrehearsed, unprovided

Contoh kalimat

In het verslag wordt de Commissie verzocht met wettelijk bindende definities te komen voor de begrippen “onvoorzien” en “technisch niet te voorkomen”.
The report asks the Commission to establish legally-binding definitions of the terms 'adventitious' and 'technically unavoidable'.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Soms is de schade onvoorzien.
Sometimes the damage is inadvertent.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Slecht weer veroorzaakt over de hele planeet ook ander onvoorzien menselijk leed.
Adverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Er is hier dus helaas geen sprake van een onvoorzien ongeluk.
It was therefore not an unforeseeable accident.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. onverhoeds: plotseling
2. onverwachts: abrupt, ineens, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com