onze Inggris

pengucapan
pron. our

Contoh kalimat

Hoe kan het zijn dat de koningin van Egypte, de heerseres van de meest geavanceerde beschaving van onze tijd, in zo'n nood was?
How in the world could the Queen of Egypt, ruler of the most advanced civilisation of our times, find herself in such a fix?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Verder uit de stad, en in de zee, leidde een hoge vuurtoren op het eiland van de farao de vele schepen die voeren in onze haven.
Beyond the city and out to sea a tall lighthouse on the island of Pharo guided the many ships that entered our harbour.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Maar nu, met mijn plotselinge nieuwe status, was onze vriendschap veel formeler geworden.
But now, with my sudden new status, our friendship had become much more formal.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Zouden we onze krachten bundelen, net zoals ik had gepland?
Would we join forces as I had planned?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Onze ogen ontmoetten elkaar en ik wist meteen dat we samen, Julius Caesar en ik, Cleopatra VII, geschiedenis zouden schrijven!
Our eyes locked and instantly I knew that together, Julius Caesar and I, Cleopatra VII would make history!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Voedselrantsoenen voor onze Romeinse soldaten waren altijd goed gepland.
The food rations for our Roman soldiers were always well planned.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We hadden ook kaas en wijn tot onze beschikking.
We also had cheese and wine at our disposal.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Onze gevechten waren gevochten en gewonnen.
Our battles had been fought and won.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Onze ogen ontmoetten en de tijd leek voor een moment stil te staan.
Our gaze locked and for a moment, time seemed to stand still.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Toen onze ogen elkaar ontmoetten, schatten we elkaar serieus in.
As we locked eyes, the two of us took serious stock of one another.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!© dictionarist.com