verve Inggris

pengucapan
n. panache

verve Belanda

pengucapan
zn. verve, gloed, geestdrift, bezieling

Contoh kalimat

Jarenlang heeft men ons tot vervelens toe alle economische en financiële voordelen van een sterke euro voorgekauwd.
For years, all the economic and financial advantages a strong euro was going to offer have been trotted out for our benefit.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Ik denk dat de Europese Unie haar rol echt met verve heeft vertolkt, en we kunnen alleen maar blij zijn met het bereikte resultaat.
I sincerely believe that the European Union fulfilled its role perfectly, and we can only welcome the work that has been done.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Wij hebben ons tevreden gesteld met louter formele verplichtingen en mooie woorden, die hier ook vandaag bijna tot vervelens toe te horen zijn geweest.
Instead we have settled for rhetorical commitments and fine words, which have also been heard here today almost ad nauseam.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Er moet voortdurend op preventie gewezen worden - tot vervelens toe.
The culture of prevention must be insistent, to the point of boredom.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Ik wil mijn collega De Sarnez allerhartelijkst bedanken voor het feit dat ze het werk zo consequent en met zoveel verve gedaan heeft.
I would like to thank Mrs de Sarnez for carrying out her work with such determination and so much drive.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tot vervelens toe wordt verklaard dat we Europa dichter bij de burger moeten brengen, maar als puntje bij paaltje komt gebeurt er niets.
We are told that we must bring Europe closer to the citizen, but when push comes to shove, nothing is done.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Het gaat hier om iets anders, namelijk om met verve op te komen voor een beleid dat Europa tot een leidende markt maakt.
It is about fighting fervently for a policy that represents a key market for us in Europe.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Met alle problemen die daar ter plekke zijn, zou dit aspect van Dayton toch met verve ter hand genomen moeten worden.
Despite all the problems there are on the ground, this aspect of Dayton is one which must be tackled with vigour.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In naam van het liberalisme, dat hij met verve verdedigt, stelt hij structurele acties en prioriteiten voor.
In the name of liberalism, which he defends with skill, he proposes structural actions and priorities.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Met veel verve wordt gewezen op de enorme voordelen van de euro voor toeristen.
The enormous advantages for tourists are highlighted with a great deal of verve.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!© dictionarist.com