advocate Belanda

pengucapan
ww. bepleiten; steunen, voorstander zijn van
zn. advocaat, verdediger, voorstander

Contoh kalimat

This is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Daarom pleit ik voor een coherentie-observatorium dat dit zichtbaar maakt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I advocate transparent, joint and efficient development policy.
Ik pleit voor een transparante, solidaire en efficiënte ontwikkelingspolitiek.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Parliament' s resolution on the WTO negotiations advocated a free import policy by the EU.
Wij moeten de daad ook bij het woord voegen en onze eigen markt toegankelijk maken voor invoer uit die landen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
First, the Committee on Development and Cooperation advocates the communitisation of the EDF; clearly that is misguided.
In de eerste plaats spreekt de Commissie ontwikkelingssamenwerking de wens uit om het EOF te communautariseren. Daarmee zit men duidelijk op het verkeerde spoor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would therefore advocate that the EUR 15 million in category 4 be dropped, in line with the Commission' s proposal.
Ik zou er daarom voor willen pleiten om de 15 miljoen euro conform het voorstel van de Commissie onder categorie 4 te laten vallen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This will certainly be the guideline that my government for one will advocate for the Charter of Fundamental Rights.
Mijn regering zal er vast en zeker voor pleiten dat kinderrechten in het Handvest van de grondrechten worden opgenomen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I therefore advocate further harmonisation of criminal law in the EU Member States in the first instance.
Ik pleit dan ook in eerste instantie voor verdere harmonisering van het strafrecht in de lidstaten van de Europese Unie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Even if he advocates sustainable growth, sustainability does not come into it.
Ook al pleit hij voor duurzame groei, met duurzaamheid heeft dat niets uit te staan.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would like to advocate this.
Daarvoor zou ik willen pleiten.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would therefore advocate networking regions, more so than a Europe in which each Member State stands on its own dignity.
Ik pleit dus voor netwerken van regio's, veel meer dan voor een Europa waarin elke lidstaat op zijn eigen strepen staat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com