annoying Belanda

pengucapan
bn. ergeren, irriteren

Contoh kalimat

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Zelfs als mensen je vervelen of je boos maken, respecteer hen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Children hate annoying teachers.
Kinderen hebben een hekel aan irritante leraren.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".
Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was very much annoyed with him.
Ik was erg boos op hem.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm annoyed at your selfishness.
Dat egoïsme van je stoort me.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She's annoying and selfish.
Ze is irritant en egoïstisch.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That guy annoys me.
Die kerel ergert mij.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That sound is annoying.
Dat geluid is irritant.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This music's annoying everyone.
Deze muziek irriteert iedereen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom is starting to annoy me.
Tom begint me te irriteren.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com