brave Belanda

pengucapan
zn. (indiaans) krijgsman
ww. tarten, uitdagen, trotseren
bn. moedig, dapper; flink; knap

Contoh kalimat

A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Een paar sterke paarden, die waren opgeleid voor oorlog, trokken de wagen die twee dappere soldaten vervoerde.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
For the brave, every zoo is a petting zoo.
Voor iemand die dapper is, is elke dierentuin een kinderboerderij.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Fortune favors the brave.
Het geluk staat de dapperen bij.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Fortune favours the brave.
Het geluk staat de dapperen bij.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He is a brave man.
Hij is een dappere man.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He was a brave soldier.
Hij was een dapper soldaat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He was brave.
Hij was dapper.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
His brave action is worthy of a medal.
Zijn heldendaad is een medaille waard.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
His brave deed earned him respect.
Zijn dappere daad leverde hem respect op.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She was brave.
Ze was dapper.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com