character Belanda

pengucapan
zn. karakter, natuur; figuur; teken; (in computers) teken; het digitaal aanduiden van een letter of ander teken; karakter beschrijving

Contoh kalimat

The people commented the movie in detail: if they liked the characters, they applauded – if not, they hissed at them.
De mensen gaven in detail commentaar op de film: toen ze de karakters leuk vonden klapten ze, als niet, dan werden ze uitgejouwd.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Zodra je vindt waar je in gelooft, blijf er dan bij en je zult je karakter ontwikkelen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Anderen bewonderen mensen met sterke karakters, dus dit zal je zeker een voordeel opleveren in de toekomst.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Bitterness and revenge are not part of my character. Life's too short. One shouldn't spend time on bitterness and revenge.
Bitterheid en wraak zijn geen onderdeel van mijn karakter. Het leven is te kort. Men moet geen tijd besteden aan bitterheid en wraak.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Chinese characters are very beautiful.
Chinese tekens zijn erg mooi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
How many characters are there in your story?
Hoeveel personages zijn er in je verhaal?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I always liked mysterious characters more.
Ik heb altijd meer van mysterieuze personages gehouden.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In the 6th century, the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
In de zesde eeuw namen de Angelsaksen het Latijns schrift over.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is the character that makes the difference.
Het is het karakter dat het verschil maakt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She has a strong character.
Ze heeft een sterk karakter.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com