characterisation Belanda

pengucapan
sub

Contoh kalimat

I must say that I do not recognise the rather negative characterisation of the Constitution by another good friend – Mr Bonde.
Daarentegen kan ik me niet vinden in de enigszins negatieve omschrijving van de Grondwet door een andere goede vriend, de heer Bonde.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That is a brief characterisation of service provision.
Dit is een korte karakterisering van dienstverlening.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
Het heeft geen zin deze ingewikkelde kwestie in deze termen te karakteriseren.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

the act of describing distinctive characteristics or essential features: description, characterization
a graphic or vivid verbal description: picture, delineation, characterization, word picture, epithet, portraiture, depiction, word-painting, portrayal, portrait, verbal description, description


© dictionarist.com