cogent Belanda

pengucapan
bn. overtuigend (argument)

Contoh kalimat

I do not usually bother congratulating people but I think she has produced a very cogent report and deserves our thanks.
Meestal ben ik niet scheutig met complimenten, maar in dit geval ben ik van mening dat zij voor haar overtuigende verslag onze dank verdient.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The rapporteur himself, in a cogent phrase, defined the situation in Europe as the unity of diversities.
Blijk gevende van inzicht heeft de rapporteur zelf de situatie in Europa omschreven als de eenheid van de diversiteit.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If they did, I am sure they may have done so because they felt that there were good and cogent reasons for doing so.
Als ze dat al hebben gedaan, dan waren daar volgens hen goede en gegronde redenen voor. Daar ben ik van overtuigd.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There is no cogent reason for any additional delay.
Er is geen enkele overtuigende reden om verder uitstel te rechtvaardigen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We need cogent, slimmed-down regulation, not costly duplication.
We hebben echter steekhoudende, afgeslankte regelgeving nodig, in plaats van dure duplicatie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
So I give my full support to this important and cogent report.
Ik steun daarom volledig dit belangrijke en overtuigende verslag.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The report of Mr Perez Royo makes a cogent and convincing case for the introduction of the single currency.
Het verslag van de heer Pérez Royo bevat een overtuigend pleidooi voor de invoering van de eenheidsmunt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Her work, in the most difficult circumstances, is a cogent reminder to the world of the problems that Algeria faces.
Haar werk, verricht in de meest moeilijke omstandigheden, herinnert de wereld op zeer overtuigende wijze aan de problemen waarmee Algerije geconfronteerd wordt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com