count Belanda

pengucapan
zn. telling; beschuldigingsclausule; graaf
ww. rekenen; meetellen

Contoh kalimat

There are 300 shops and counting.
Er zijn 300 winkels en er komen er steeds meer.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A poor school record will count against you when you look for a job.
Slechte punten op school getuigen tegen je, wanneer je werk zoekt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Count to ten.
Tom ligt ziek in bed.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Don't count your chickens before they are hatched.
Je moet het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Don't count your chickens before they're hatched.
Je moet het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Every minute counts.
Elke minuut telt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Every person counts.
Iedereen telt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He can't count.
Hij kan niet tellen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I count to ten.
Ik tel tot tien.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hope I can count on your discretion.
Ik hoop dat ik op uw discretie kan rekenen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, telldictionary extension
© dictionarist.com