degenerate Belanda

pengucapan
zn. verloederd, ontaard
ww. degenereren, aftakelen
bn. afgetakeld

Contoh kalimat

I do not want to see these degenerate into over-centralisation, chaos and confusion.
Ik wil echter niet dat deze principes ontaarden in overcentralisatie, chaos en verwarring.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The war is an extension of degenerated underdevelopment.
De oorlog is de voortzetting van ontaarde onderontwikkeling.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
These then degenerate into all-out bingeing sessions, at which point the cameras start to roll.
Die receptie ontaardt dan in een bras- en vreetpartij waar dan vervolgens de camera' s op staan.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What is worst is when degenerates of this kind are also defended with the aid of the law.
Het allerergste is dat dit soort aberraties door de wet worden gerechtvaardigd.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
People who suffer from these diseases have a life sentence: they do not die, they stay alive and their condition degenerates.
Mensen die aan deze ziekten lijden, zijn tot levenslang veroordeeld: zij sterven niet, zij blijven leven, maar hun gezondheidstoestand gaat steeds verder achteruit.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They know it is degenerating and they know that research that might help them is being carried on, often involving stem cells.
Zij weten dat, en zij weten ook dat er onderzoek wordt gedaan dat hen zou kunnen helpen, onderzoek waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van stamcellen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The country has degenerated into a caricature of the poorest of the poor on the American continent and within the ACP.
Dat land is weggezakt en het spookbeeld geworden van het allerarmste land van het Amerikaanse continent en de ACS-staten.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Without the Constitution, the EU will progressively degenerate into a customs union.
Zonder Grondwet zal de Unie stap voor stap afglijden naar een douane-unie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Belarus too has a right to national liberal destitution and to degenerate, media-led democracy.
Ook Wit-Rusland heeft recht op de liberale ellende van volkeren en op een holle, mediagestuurde democratie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Otherwise, it will degenerate into a self-serving paper mill, incapable of real influence.
Anders zal het vervallen tot een papiermolen die enkel zichzelf in stand houdt en geen werkelijke invloed kan uitoefenen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. worsen: decay, lessen, decrease, fall off
2. corrupt: depraved, wicked, immoral© dictionarist.com