efficacious Belanda

pengucapan
bn. doeltreffend

Contoh kalimat

The directive will be more efficacious if the Member States can negotiate a harmonised system of penalties.
De doeltreffendheid van de richtlijn wordt beter als de lidstaten over de harmonisatie van de sancties kunnen onderhandelen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

effective: cogent, potent, persuasive, influential, convincing© dictionarist.com