energetic Belanda

pengucapan
bn. flink, energiek

Contoh kalimat

He's a bit energetic.
Hij is nogal levendig.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
And, in the absence of any energetic action by the Commission, the situation has gone on for far too long.
Bij gebrek aan een daadkrachtig optreden van de Commissie op dit gebied, bestaat deze situatie al veel te lang.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In return, the Commission must be strong so that the European Union is energetic in the other areas.
Daar moet een sterke Commissie tegenover staan, zodat de Unie op de overige gebieden daadkrachtig is.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
An energetic approach is needed, but so too is sensitivity, if the issues are to be addressed seriously.
Om de zaken grondig aan te pakken, is er behoefte aan een energieke roerganger die tegelijkertijd ook over voldoende fingerspitzengefühl beschikt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She is one of the most energetic, enterprising and intelligent members of the committee.
Zij behoort tot de meest energieke, ondernemende en intelligente leden van onze commissie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You are said to be a keen and energetic cyclist.
Men zegt van u dat u een hartstochtelijke en flinke fietser bent.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In the European Union we can be pleased that due to our insistence and energetic input we have a Doha development agenda.
Wij als Europese Unie kunnen verheugd zijn dat er dankzij onze vasthoudendheid en onze energieke inbreng in Doha een ontwikkelingsagenda is vastgesteld.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
An energetic step to achieve the Kyoto targets is now of major importance.
Een voortvarende stap om de Kyoto-doelstellingen te realiseren is nu van groot belang.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They deserve a democratic, dynamic and energetic EU.
Zij verdienen een democratische, dynamische en krachtdadige Unie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What we must aim for is that we should have a future as a democratic and energetic European Union.
We moeten garanderen dat de Europese Unie een democratische Unie kan blijven die tot handelen in staat is.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com