estimate Belanda

pengucapan
zn. schatting, taxatie
ww. schatten, taxeren

Contoh kalimat

Can you estimate how late the train will be?
Kunt ge schatten hoeveel vertraging de trein zal hebben?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.
Volgens de laagste schatting zal dat dertigduizend jen kosten.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We estimate the damage at one thousand dollars.
We schatten de schade op duizend dollar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We estimate the damages to be one thousand dollars.
We schatten de schade op duizend dollar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We estimated the damage at 1000 dollars.
We hebben de schade op duizend dollar geschat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The towns concerned estimate that it will be spread over 40 years.
De betrokken gemeenten schatten dat het 40 jaar zal duren.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We estimate that the Commission' s new social action programme for the next five years will be ready at the end of this summer.
Wij verwachten dat het nieuwe sociale actieprogramma van de Commissie voor de komende vijf jaar tegen eind zomer 2000 klaar zal zijn.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is estimated that, in Europe alone, income of EUR 4.5 billion is lost because of piracy.
Men gaat ervan uit dat alleen al in Europa 4,5 miljard euro inkomsten verloren gaan door piraterij.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The most recent estimate of the deficit was submitted in September 1999 and it relates to the 1998 financial year.
De laatste raming waarover we beschikken, werd in september 1999 bekendgemaakt en heeft betrekking op het boekjaar 1998.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This adjustment will make it possible to estimate the deficits and debts in the Member States more precisely.
Deze aanpassing maakt het mogelijk de tekorten en de schulden van de lidstaten nauwkeuriger te beoordelen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com