facile Belanda

pengucapan
bn. oppervlakkig, makkelijk; vlot vaardig; aangenaam

Contoh kalimat

After all, facile censure ultimately undermines the support for the principles of combat.
Al te gemakkelijke veroordelingen ondergraven uiteindelijk immers de steun voor het oorlogsrecht.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We need full cooperation, leaving aside the hypocritical demagoguery of facile anti-Americanism.
Wij hebben een volledige samenwerking nodig zonder hypocriete demagogie in de vorm van makkelijk anti-Amerikanisme.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We would ask them to distinguish between facile slogans and reality, between populism and responsibility.
Wij vragen hen een onderscheid te maken tussen makkelijke slogans en de werkelijkheid, tussen populisme en verantwoordelijkheid.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would like to warn you, ladies and gentlemen, against the facile criticisms that we have heard in recent days.
Ik wil u waarschuwen, dames en heren, voor de makkelijke kritiek die de afgelopen dagen te beluisteren viel.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I might add that it is also somewhat facile to equate the European Council with simple intergovernmentalism.
Ik zou daaraan kunnen toevoegen dat het ook wat gemakkelijk is om de Europese Raad simpelweg gelijk te stellen aan intergouvernementalisme.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
So it is not facile rhetoric to affirm that the struggle of the Algerian population, hostage to violence, is our struggle.
Als wij zeggen dat de strijd van de Algerijnse bevolking, die in de greep van het geweld zit, ook onze strijd is, is dat dus meer dan een stijlfiguur.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com