fidelity Belanda

pengucapan
zn. getrouwheid, trouw (aan/jegens)

Contoh kalimat

Fidelity in marriage and abstinence produce better results than the present secular European morality!
Huwelijkstrouw en onthouding geven betere resultaten dan de huidige seculiere Europese moraal!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In a proactive approach, marital fidelity and celibacy are essential elements to be stressed when giving information.
In een proactieve benadering zijn de huwelijkstrouw en onthouding onontbeerlijke componenten van voorlichting.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I am convinced that marital fidelity is a much better means than all kinds of contraceptives.
Ik ben ervan overtuigd dat huwelijkstrouw een veel betere manier is dan allerlei voorbehoedsmiddelen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We have prescribed cost-fidelity as a principle of European transport policy in general.
We hebben het in rekening brengen van de werkelijke kosten tot overkoepelend beginsel van het Europees vervoersbeleid verklaard.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We must foster trust, patience, fidelity and love.
We moeten vertrouwen, geduld, trouw en liefde koesteren.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com