hearsay Belanda

pengucapan
bn. praatjes, geruchten

Contoh kalimat

Allegations that such an 'Echelon network' exists are based on hearsay and circumstantial evidence.
De beweringen over het bestaan van Echelon zijn gebaseerd op geruchten en indirecte aanwijzingen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Hearsay and hindsight have been the chief witnesses.
Onze belangrijkste getuigenissen zijn afkomstig van horen zeggen en wijsheid achteraf.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Mr President, hearsay can be dangerous.
(EN) Mijnheer de Voorzitter, geruchten kunnen gevaarlijk zijn.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
President Santer told us that the Commission must be judged by its acts and not on hearsay.
De heer Santer verklaarde dat men de Commissie niet op basis van geruchten maar op basis van haar daden moest beoordelen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Rumour and hearsay are not good enough when it comes to Parliament's seat.
De Vergadering kan toch geen genoegen nemen met geruchten uit de wandelgangen wanneer het gaat om haar zetel.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Unproven accusations are being fired off on the basis of rumour and hearsay.
Er worden beschuldigingen geuit zonder bewijzen, op grond van geruchten, ja zelfs van roddel.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

rumour: gossip, report, scuttle-butt, talk, buzz, rumble© dictionarist.com