human being Belanda

pengucapan
menselijk wezen

Contoh kalimat

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I am a human being.
Ik ben een persoon.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm a human being.
Ik ben een mens.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com