nub Belanda

pengucapan
zn. knobbel, pointe, kernpunt, nootje, brokje

Contoh kalimat

Our most pressing task is to found a European democracy. That is the nub of the discussion and the conflict between us.
De meest urgente opdracht is de instelling van een Europese democratie: dat is de kern van ons debat en ons conflict.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Both recognise the nub and urgency of the problem: non-EU drivers.
Beide onderkennen de kern en de urgentie van het probleem: de non-EU-chauffeurs.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The nub of our dilemma is that the State is the main protector of both our security and our liberty.
De kern van ons dilemma is dat de staat de grootste beschermer is van zowel onze veiligheid als onze vrijheid.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We really do need to get to the nub of the matter and identify the causes.
We moeten de vinger op de wonde leggen, willen we de echte oorzaken achterhalen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That is the nub of the debate on the deeply flawed Services Directive.
Dát is de essentie van het debat over de kreupele dienstenrichtlijn.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is the nub of my primary objection to the idea of an EU Institute for Gender Equality.
Dat is, kort gezegd, mijn eerste bezwaar tegen het idee om voor de Europese Unie een Europees Genderinstituut op te richten.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We all know it, but the nub of the lamentable situation is this.
We weten het allemaal, maar dit is nu juist de essentie van de situatie die we moeten aanklagen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That is the nub of the crisis - irresponsible indebtedness that has been carried on for many years.
Dat is namelijk de kern van de crisis - het gedurende vele jaren op onverantwoordelijke wijze aangaan van schulden.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That is the nub of the matter.
Dàt is de kern van de zaak.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The nub of the problem is how this can be achieved while ensuring a broad consensus amongst EU Member States.
De hamvraag is alleen hoe dit kan worden bereikt en bovendien te zorgen voor een brede consensus onder de lidstaten van de EU.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com