periodical Belanda

pengucapan
bn. periodiek
zn. periodiek, tijdschrift, krant

Contoh kalimat

You've sent periodicals from your bookstore.
Je hebt dagbladen gezonden uit je boekenwinkel.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A final aspect of the decision concerns periodical assessment.
Mijn laatste opmerking betreft de periodieke evaluatie van dit besluit.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Personally I have strong doubts about the call for the harmonization of VAT on newspapers and periodicals across Europe.
Persoonlijk heb ik grote moeite met het pleidooi voor harmonisatie van de BTW op kranten en tijdschriften in heel Europa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We have abstained on this paragraph as we believe that it is crucial that VAT remains at 0 % on newspapers and periodicals.
Inzake deze paragraaf hebben wij ons onthouden, omdat wij het van essentieel belang vinden dat de BTW op kranten en tijdschriften op 0 % blijft.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The observatory disseminates such information via periodical publications as has been discussed in the Chamber.
Het Waarnemingscentrum verspreidt die informatie weer via periodieke publicaties, zoals in deze vergaderzaal reeds ter sprake is gekomen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com