resistant Belanda

pengucapan
bn. weerstand biedend, resistent, bestand

Contoh kalimat

This car is resistant to rust.
Deze auto is bestand tegen roest.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Firstly, antibiotic-resistant genes must be phased out.
Ten eerste moeten genen die antibiotica-resistent zijn geleidelijk worden uitgebannen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It seems to us that we should strictly forbid the use of antibiotic-resistant genes.
Wij zijn van oordeel dat het gebruik van genen die resistent zijn tegen antibiotica streng moet worden verboden.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We say to those who are resistant to this: please remember that it is necessary to bring everybody on board.
Wij zeggen tegen diegenen die zich hiertegen verzetten: "Vergeet niet dat we iedereen aan boord moeten krijgen" .
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We must adopt an immediate and categorical ban on the use of antibiotic resistant genes.
Er dient onmiddellijk een onvoorwaardelijk verbod te worden uitgevaardigd op het gebruik van antibiotica-resistente genen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This would mean that antibiotic-resistant products that have already been authorised would remain.
Dit zou betekenen dat tegen antibiotica resistente producten die reeds zijn goedgekeurd, nog steeds zouden mogen worden toegepast.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
So we must ban the release of all GMOs containing an antibiotic-resistant marker gene;
De introductie van alle GGO's die antibiotica-resistentie-markers bevatten moet dan ook worden verboden.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I say no to the release of GMOs resistant to antibiotics.
Ik zeg nee tegen de introductie van antibiotica-resistente GGO's.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
As we know, these prions are clearly proving to be resistant to heat treatment.
Wij weten dat die prionen blijkbaar ook tegen die hittebehandeling resistent zijn.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We have achieved the phasing out of all harmful, antibiotic-resistant marker genes.
Wij hebben bereikt dat alle schadelijke en antibiotica-resistentie-merkers geleidelijk worden geëlimineerd.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

fast: impregnable, strong© dictionarist.com