spell out Belanda

pengucapan
letter voor letter zeggen (schrijven); duidelijk maken, uitleggen

Contoh kalimat

In addition, it is useful to get manufacturers to spell out the benefit of adding substances for the consumer.
Daarnaast is het nuttig om de producent aan te laten geven welk nut de toevoeging heeft voor de consument.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It very explicitly spelled out the possibility of consulting ethical committees in the case of ethical issues.
Daarin was heel expliciet de mogelijkheid verwoord om in geval van ethische vragen ethische comités te raadplegen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This legislation will spell out the dangers of smoking and save thousands of lives.
Deze wetgeving geeft een duidelijk overzicht van de risico's van roken en daardoor worden duizenden levens gered.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This will also need to be spelled out clearly during the forthcoming WTO negotiations.
Dat zal ook hard duidelijk moeten worden bij de komende WTO-onderhandelingen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This must be spelled out more clearly in the proposal.
Dat moet in het voorstel beter tot uitdrukking komen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Mr President, I am delighted at the fact that the Commission' s actions have already been spelled out clearly.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben buitengewoon blij dat hier duidelijk uiteen is gezet wat er al gedaan wordt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Could the Commission spell out the economic implications of vaccinating and what benefits non-vaccination brings?
Zou de Commissie duidelijk kunnen verklaren welke de economische consequenties zijn van vaccineren en wat het opbrengt om niet te vaccineren?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That must be spelled out also so that we do not panic the consumer into thinking that the disease is continuing to spread.
Dit feit moeten wij benadrukken, opdat de consumenten niet in paniek raken en denken dat de ziekte zich uitbreidt, want dat is niet het geval.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They give greater clarity to the text and they spell out in detail the role the registry should perform.
Hiermee wordt de tekst aanzienlijk verduidelijkt en wordt nauwkeurig omschreven welke taak het register moet vervullen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
But we strongly spelt out our concern on important issues like the need for legal certainty.
Maar we hebben onze zorg over belangrijke kwesties zoals de behoefte aan rechtszekerheid duidelijk gemaakt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

make explicit; specify in detail: particularize, specialise, particularise, specialize, specify
orally recite the letters of or give the spelling of: recite, spell, misspell
spell fully and without abbreviating: write, spell


dictionary extension
© dictionarist.com