substance Belanda

pengucapan
zn. substantie; materiaal; inhoud; wezen, bestaan

Contoh kalimat

Our Father that is in heaven, hallowed be your name; your kingdom come; your will be done, in earth as in heaven. Give to us this day our bread over other substance, and forgive to us our debts, as we forgive our debtors; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Onze Vader in de hemel, laat uw naam hierin geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The substance is light enough to float on the water.
De stof is licht genoeg om op het water te drijven.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There's a chance that tap water may contain harmful substances like chlorine and lead.
Er is een kans dat kraanwater giftige stoffen bevat zoals chloor en lood.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is a fact that these substances are now being discovered.
Het betreft broomhoudende brandvertragingsmiddelen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I will give an example: a fungicide has been proven to cause babies to be born blind. It is therefore a teratogenic substance.
Ik zal u een voorbeeld geven: er wordt aangetoond dat een bepaald verdelgingsmiddel tot gevolg heeft dat kinderen blind geboren worden; het is dus teratogeen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Partly this is substance and partly it is in respect of the legal base in regard to the special position of the United Kingdom.
Gedeeltelijk gaat het om de inhoud, maar gedeeltelijk ook om de rechtsgrondslag, die in het licht van de bijzondere positie van het Verenigd Koninkrijk een probleem vormt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We should also aim for minimum quantities of heavy metals, as well as of other dangerous substances and materials.
Wij dienen ook te streven naar minimale hoeveelheden zware metalen en andere gevaarlijke stoffen en materialen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Since we are recovering from a very complex crisis, we must try to enhance our institutions and give them substance.
Aangezien wij herstellende zijn van een uiterst complexe crisis moeten wij proberen onze instellingen inhoud en cachet te geven.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Eventually, standards were drawn up for only a dozen or so substances.
Uiteindelijk werden slechts voor een tiental stoffen normen opgesteld.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The dangerous chemical substances constitute a big leak.
Een groot lek vormen de gevaarlijke chemische stoffen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. essence: basis, meaning, import, subject, body, theme, gist
2. object: element, matter, material, stuff, thing


dictionary extension
© dictionarist.com