swelling Belanda

pengucapan
zn. zwelling; gezwel

Contoh kalimat

I drank too much. My face is swollen!
Ik heb te veel gedronken. Mijn gezicht is gezwollen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My eye has swollen up.
Mijn oog is opgezwollen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This cannot be guaranteed merely by swelling administration.
Dat kan men niet garanderen door alleen het bestuursapparaat uit te breiden.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They expect this reaction to swell and fear the deluge of grass-roots anger.
Zij weten dat deze reacties steeds groter zullen worden en zij zijn bang voor deze golf van volkswoede.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The swollen streams and rivers carried off everything in their path.
De aangezwollen beken en rivieren hebben alles meegesleurd wat op hun weg kwam.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Not wanting to swell the ranks of the eurosceptics, I voted in favour of the resolutions, although my concerns remain.
Ik heb vóór de resolutie gestemd omdat ik de gelederen van de eurosceptici niet wil versterken. Toch ben ik niet gerust.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What we are dealing with here is a sort of suppurating swelling that breaks out from time to time.
Het is een soort etterend gezwel dat van tijd tot tijd uitbreekt. Dat is nu ook het geval.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hope you will listen to the swelling chorus in this House in favour of reform.
Ik hoop dat u zult luisteren naar het aanzwellende koor in dit Huis dat pleit voor hervormingen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Finally, the money that we give to Zimbabwe must be spent in the proper way and must not swell the dictator's coffers.
Tot slot nog dit: het geld dat we aan Zimbabwe geven dient op de juiste manier te worden besteed en dient niet in de zakken van de dictator terecht te komen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Alternatively, they will swell the ranks of the non-inscrits.
Of anders zal het aantal niet-ingeschrevenen toenemen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

distention: inflation, swell


© dictionarist.com