worth Belanda

pengucapan
zn. waarde, kwaliteit
bn. waard, waarde; gelijk; gelijk aan; de moeite waard; van gelijke waarde
zn. Worth, dorp in Illinois (V.S.); stad in Missoure (V.S.); streek in Georgia (V.S.)

Contoh kalimat

A bird in the hand is worth two in the bush.
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
An image is worth a thousand words.
Een afbeelding is meer waard dan duizend woorden.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
An ounce of prevention is worth a pound of cure.
Voorkomen is beter dan genezen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Few treasures are worth as much as a friend.
Weinig schatten zijn zoveel waard als een vriend.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He who is born for a dime, will never be worth a quarter.
Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Is the book worth reading, or would that be a waste of time?
Is het boek het waard om te lezen, of zou dat tijdverspilling zijn?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It was tough, but worth every drop of sweat.
Het was zwaar, maar het was elke druppel zweet waard.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's not worth the effort.
Dat is de moeite niet waard.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's well worth it.
Het is de moeite waard.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's worth a shot.
Het is een poging waard.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. value: importance, merit, account, credit, valuation, quality
2. deserving: valued atdictionary extension
© dictionarist.com