alive Polandia

pengucapan
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

Contoh kalimat

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


© dictionarist.com