approved Polandia

pengucapan
a. zatwierdzony, uznany

Contoh kalimat

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com