below Polandia

pengucapan
adv. poniżej, spod: pod spódem, dół: na dole, dół: na dół
prep. pod czymś, poniżej czegoś

Contoh kalimat

If you live in Barcelona, it's very hard to experience temperatures of ten degrees below zero, as you can surely imagine.
Gdy żyje się w Barcelonie, bardzo trudno doświadczyć temperatury dziesięciu stopni poniżej zera, jak możecie sobie pewnie wyobrazić.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
“I think we should finish this game and go back,” said Barnes suddenly. “You may laugh if you wish, but it really seemed to me that I heard a door open below and steps on the stairs.”
„Myślę, że powinniśmy zakończyć tę grę i wrócić,” powiedział niespodziewanie Barnes. „Możesz się śmiać, jeśli chcesz, ale naprawdę wydawało mi się, że słyszałem otwieranie drzwi i kroki na schodach.”
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He pointed the candle towards where the balusters were broken. Then, with curiosity, he looked closely into the emptiness below.
Wskazał świecą tam, gdzie balustrada była zniszczona. Potem, z ciekawością, przyjrzał się z bliska pustce poniżej.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Your marks were well below average this term.
Twoje oceny były sporo poniżej średniej w tym semestrze.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
See below.
Patrz poniżej.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You are in a narrow rocky shaft. There is some light shining from far above. Below you is the cave you started in. What do you do now?
Jesteś w wąskim szybie skalnym. Daleko w górze migocze trochę światła. Pod tobą jest grota, w której zacząłeś. Co robisz teraz?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They live on the floor below.
Mieszkają piętro niżej.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please read the text below.
Proszę, abyś przeczytał poniższy tekst.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If you have a time, could you translate some sentences below, please?
Jeżeli masz czas, czy mógłbyś proszę przetłumaczyć kilka poniższych zdań?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There below lies Germany, which was formerly covered by a very dense network of railways and canals.
Poniżej leżą Niemcy, niegdyś pokryte gęstą siecią dróg kolejowych i kanałów.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

in or to a place that is lower: beneath, to a lower place, at a lower place
at a later place
on a floor below: down the stairs, downstairs, on a lower floor
(in writing) see below: infra
further down: under© dictionarist.com