climbing Polandia

pengucapan
n. wspinaczka, pięcie się
a. wspinaczkowy

Contoh kalimat

We almost had to “climb” to get into that huge car. Once inside, we stared in wonder at all the things the car had: GPS, radio, radio by satellite and a camera to see how to park!
Prawie musiałyśmy się „wspinać”, aby wejść do tego olbrzymiego samochodu. Jak już byłyśmy w środku, gapiłyśmy się na wszystko co ten samochód posiadał: GPS, radio, radio satelitarne oraz kamerę, aby widzieć jak parkować!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
When hot summer nights became unbearable my whole family would climb up onto the rooftop to sleep in the cool night air.
Gdy gorące letnie noce stawały się nie do zniesienia, cała moja rodzina wspinała się na dach, aby spać na chłodnym nocnym powietrzu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He was the first man to climb Mt. Fuji in winter.
Był pierwszym człowiekiem, który wspiął się na górę Fudżi w zimie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He climbed over the fence.
Wdrapał się na ogrodzenie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I have climbed Mt. Fuji.
Wspiąłem się na górę Fuji.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Even pigs can climb a tree when flattered.
Nawet świnie potrafią wspiąć się na drzewo, gdy je pochwalić.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He climbed the stairs.
Wspiął się po schodach.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom loves to climb mountains.
Tom lubi wspinaczkę górską.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I remember Tom telling me about the time he and Mary had climbed Mt. Fuji.
Pamiętam, że Tom mówił mi, o której weszli z Mary na górę Fuji.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The old woman climbed the stairs with difficulty.
Staruszka z wielkim trudem wdrapała się po schodach.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.): mounting, rise, rising, ascension, climb, ascent



© dictionarist.com