concern Polandia

pengucapan
n. związek, sprawa, rzecz, udział, zainteresowanie, troska, zatroskanie, firma, dolegliwość, przyzwolenie, waga, kram
v. dotyczyć, obchodzić, tyczyć, przejąć się, zająć się, obejść

Contoh kalimat

She is concerned about her son's health.
Ona martwi się zdrowiem jej syna.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This doesn't concern me.
To mnie nie dotyczy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's no concern of mine.
To nie mój kłopot.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The raising of children is something that concerns the entire community. There will be an education reform.
Wychowanie dzieci jest w interesie całej społeczności. Będzie reforma edukacji.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Do the Germans have any other concerns in life apart from consumerism?
Czy Niemcy mają jeszcze jakieś troski w życiu oprócz konsumpcji?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
News of her death caused great concern throughout the country.
Wiadomość o jej śmierci wywołała wielki niepokój w całym kraju.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Your friends are really concerned about your health.
Twoi przyjaciele są bardzo zmartwieni Twoim zdrowiem.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This matter does not concern me.
To mnie nie dotyczy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I told Tom I understood his concern.
Powiedziałem Tomowi, że rozumiem jego troskę.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This new project in Java doesn't concern me at all, because I'm a PHP developer.
Ten nowy projekt w Java nie interesuje mnie w cale, bo jestem programistą PHP.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com