count Polandia

pengucapan
n. hrabia, graf, obrachowanie, obrachunek, rachuba, rachunek, liczenie, obliczenie, poczet, wyliczenie, numer, przestępstwo
v. rachować, obrachować, porachować, obliczać, policzyć, przeliczyć, wyliczać, zliczać, naliczyć, liczyć, odliczać, polegać, oglądać się, znaczyć, liczyć się, obliczyć, przeliczać, wyliczyć, zliczyć

Contoh kalimat

There are 300 shops and counting.
Jest tu 300 sklepów i wciąż ich przybywa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Can I count on your loyalty?
Mogę liczyć na twoją lojalność?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
When angry, count to ten.
Kiedy jesteś zły, policz do dziesięciu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Close your eyes, and count to ten.
Zamknij oczy i policz do dziesięciu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm counting how many people there are.
Liczę ile jest ludzi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Carefully, the woman counted the money, and then said, "But you're still missing the 0.99."
Kobieta ostrożnie przeliczyła pieniądze, a następnie rzekła: - Wciąż brakuje 0.99.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is a sentence, that has the syllable count, of a haiku.
Wypowiedź ta ma dokładnie tyle samo sylab co haiku.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hope I can count on your discretion.
Mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją dyskrecję.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You can count on him.
Możesz na nim polegać.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I am counting in German.
Liczę po niemiecku.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, telldictionary extension
© dictionarist.com