estimate Polandia

pengucapan
n. ocena, obliczanie, oszacowanie, kosztorys
v. oceniać, szacować, oszacować, doceniać, kwalifikować, wartościować, liczyć, mierzyć, kosztorys: sporządzać kosztorys, wykalkulować, obrachować, notować, oznaczać, ocenić, wykalkulowywać

Contoh kalimat

We left a margin for error in our estimates.
W naszych szacunkach założyliśmy margines błędu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Can you estimate how late the train will be?
Możesz oszacować, ile spóźni się pociąg?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I estimate that we'll need two days to finish the work.
Szacuję, że będziemy potrzebować dwóch dni na ukończenie pracy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom is estimating how much money he'll need to finish the house.
Tom oszacowuje, ile pieniędzy będzie mu potrzebne na ukończenie domu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A camel is a gentle and pleasant tame beast whereof there are plenty in Africa especially in the Deserts of Libya, Numidia and Barbary by which Africans estimate their own wealth.
Wielbłąd to zwierzę łagodne i miłe, występujące licznie w Afryce, szczególnie na pustyni libijskiej, numidyjskiej i berberyjskiej. Afrykanie wielbłądami oceniają majątek.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
According to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
Według szacowań, produkcja stali osiągnie w tym roku 100 milionów ton.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is estimated that in Africa alone, more people die each year from diseases caused by drinking dirty water than from AIDS and malaria put together.
Szacuje się, że w samej Afryce wskutek chorób wywołanych spożywaniem brudnej wody umiera rocznie więcej osób niż wskutek AIDS i malarii razem wziętych.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
According to the European Commission's estimate, in 2006, 5% of cosmetics contained nanomaterials, a figure that may even have doubled by now.
Według szacunków Komisji Europejskiej w 2006 roku 5% kosmetyków zawierało nanomateriały, a obecnie liczba ta mogła ulec nawet podwojeniu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The leading global financial institutions are making the following predictions for 2009. The IMF estimates that global GDP will shrink by 1%, while the World Bank estimates a fall of 2%.
Czołowe instytucje finansowe świata prognozują w 2009 r. skurczenie się światowego PKB o 1% - to fundusz walutowy, 2% - Bank Światowy, a Światowa Organizacji Handlu - spadek wartości światowego handlu aż o 9%.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is estimated that in Europe, some 500,000 women have suffered FGM and that approximately 180,000 female immigrants in Europe undergo, or are in danger of undergoing FGM every year.
Szacuje się, że w Europie poddano tej praktyce około 500 tysięcy kobiet, a około 180 tysięcy kobiet imigrantek na kontynencie jest każdego roku poddawanych okaleczeniom narządów płciowych lub narażonych na nie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com