exasperated Polandia

pengucapan
v. zirytować, irytować, denerwować, złościć, rozdrażniać, rozjątrzyć, zdenerwować, podenerwować, zezłościć, gniewać, rozgniewać, zgniewać, rozjuszyć, burzyć

Contoh kalimat

This was contrary to the EU's negotiating strategy and exasperated a significant number of other European leaders.
Było to sprzeczne ze strategią negocjacyjną UE i doprowadziło do rozpaczy wielu innych przywódców europejskich.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The exasperated Greeks have taken the baton from the Spaniards.
Doprowadzeni do rozpaczy Grecy przejęli pałeczkę od Hiszpanów.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We particularly congratulate the rapporteur, Mr Costa, whose tenacity, although exasperating at times, has achieved an agreement, a matter on which I congratulate him from the heart.
Szczególnie gratulujemy sprawozdawcy, panu Costa, który dzięki wytrwałości, mimo czasami okazywanej irytacji, osiągnął porozumienie, którego gratuluję mu z całego serca.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

greatly annoyed; out of patience: cheesed off, browned off, displeased


© dictionarist.com