facile Polandia

pengucapan
a. łatwy, lekki, powierzchowny, ustępliwy, zgodny

Contoh kalimat

I would like to warn you, ladies and gentlemen, against the facile criticisms that we have heard in recent days.
Chciałbym państwa ostrzec, panie i panowie, przed łatwym krytycyzmem, który daje się słyszeć w ostatnich dniach.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is very easy to come up with these facile phrases about deregulation, but in the real world, there are always people who want to keep regulation in place.
Bardzo prosto jest wypowiadać puste frazesy o deregulacji, jednak w prawdziwym świecie zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą zachować uregulowania.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We would ask them to distinguish between facile slogans and reality, between populism and responsibility.
Prosimy o dokonywanie rozróżnienia między pustymi hasłami a rzeczywistością, między populizmem a odpowiedzialnością.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

arrived at without due care or effort; lacking depth: superficial
expressing yourself readily, clearly, effectively: silver-tongued, eloquent, articulate, fluent, smooth-spoken, silver
performing adroitly and without effort: effortless© dictionarist.com