fin Polandia

pengucapan
n. płetwa, żebro {techn.}, statecznik {lotn.}, gruba łapa {sl.}

fin Inggris

n. finn

Contoh kalimat

This measure means that the world fishing quota of blue fin tuna will reduce from 22 000 tonnes currently to 13 500 tonnes in 2010.
Zastosowanie tego środka oznacza, że światowe kwoty połowowe na tuńczyka błękitnopłetwego spadną z obecnych 22 tysięcy ton do 13 500 ton w 2010 roku.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The reality, in fact, is that only SEPA transaction data are excluded from the agreement, while standard EU transfers and even express transfers via the SWIFTNet FIN are not.
W rzeczywistości jedynie dane dotyczące transakcji SEPA są wyłączone z porozumienia, natomiast standardowe transfery w ramach UE, a nawet ekspresowe transfery przez SWIFTNet FIN nie są.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Member of the Commission. - I would like to thank the honourable Member for his question because it gives me the opportunity to inform the House about shark finning.
komisarz - Chciałabym podziękować panu posłowi za to pytanie, ponieważ daje mi ono możliwość poinformowania tego Parlamentu o odcinaniu płetw rekinom.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Finning has been banned since 2003, via a Council regulation, on EU vessels fishing anywhere in the world and on all vessels fishing in EU waters.
Odcinanie płetw na statkach poławiających wszędzie na świecie oraz na wszystkich statkach poławiających na wodach UE jest zakazane od 2003 roku na mocy rozporządzenia Rady.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In general there is a ban on shark finning.
Ogólnie obowiązuje zakaz odcinania płetw rekinom.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is why we have faced the problem of shark finning in recent years.
Dlatego w ostatnich latach borykamy się z problemem odcinania płetw rekinom.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
For example, it is currently estimated that, in 2009, the fins of 26 million to 73 million sharks entered the global trade.
Obecnie szacuje się na przykład, że w 2009 roku na światowy rynek trafiły płetwy odcięte 26-73 milionów rekinów.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In 2003, shark-fin fishing was banned.
W 2003 roku zakazano odcinania płetw rekinom.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There was a huge demand from Asia for shark fins, and there is a great deal of money to be made from them.
Ogromne zapotrzebowanie na płetwy rekina wywodziło się z Azji, można na nich zarobić dużo pieniędzy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I would also like to say that the Commission has taken a lot of measures to ensure the sustainable management and protection of sharks in general, beyond shark finning.
Chcę też powiedzieć, że Komisja podjęła szereg działań, aby zagwarantować zrównoważone gospodarowanie oraz ogólną ochronę rekinów wykraczającą poza odcinanie płetw.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

appendage: member, fluke, arm



© dictionarist.com