lecture Polandia

pengucapan
n. wykład, odczyt, prelekcja, referat
v. wykładać, wyłożyć

Contoh kalimat

They attended the lecture.
Byli obecni na wykładzie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The lecture starts at 8 o' clock.
Wykład rozpoczyna się o ósmej.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The students are listening to a history lecture.
Studenci słuchają wykładu z historii.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
His lectures are very long.
Jego wykłady są bardzo długie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
All in all, I enjoyed the lecture.
Wykład był w sumie fajny.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What's this lecture about?
O czym jest ten wykład?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Anyone can attend my lectures, but not everyone can understand them.
Każdy może uczęszczać na moje wykłady, ale nie każdy może je zrozumieć.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We listened to his lecture on the radio.
Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She was very bored during the lecture.
W czasie wykładu bardzo się nudziła.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We were really moved by his lecture.
Byliśmy naprawdę poruszeni tą lekturą.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com