risk Polandia

pengucapan
n. ryzyko, hazard, narażenie, ubezpieczenie
v. ryzykować, ponieść ryzyko, odważyć się

Contoh kalimat

Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Teraz ta praca może się wydawać niebezpieczna, ale w rzeczywistości ryzyko zagrażające mojemu zdrowiu było niewielkie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hate taking risks.
Nienawidzę podejmowania ryzyka.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I can't ask you to take that sort of risk.
Nie mogę prosić cię o podjęcie takiego ryzyka.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Warning! Risk of suffocation. To avoid danger don't keep it near babies.
Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko uduszenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie zostawiaj tego w pobliżu niemowląt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I won't risk it.
Nie będę tego ryzykować.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I felt it was worth the risk.
Czułem, że to było warte ryzyka.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I know what you've risked.
Wiem, co ryzykowałeś.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm not going to take that risk.
Nie zamierzam tego ryzykować.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm unwilling to risk that.
Nie chcę tego ryzykować.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I told you it was a risk.
Mówiłem ci, że to ryzykowne.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com