spirit Polandia

pengucapan
n. duch, dusza, umysł, nastrój, energia, ikra, spirytus, werwa, animusz, rozmach, bitność, alkohol, roztwór {chem.}

Contoh kalimat

She seems to be possessed by an evil spirit.
On wygląda na opętanego przez złego ducha.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I believe in the power of the spirit and will never leave you.
Wierzę, że siła ducha nigdy cię nie opuści.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I don't drink beer, only spirits.
Nie piję piwa, tylko alkohole.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The spirit of truth and the spirit of freedom — these are the pillars of society.
Duch prawdy i duch wiary - są to filary społeczeństwa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He lost his spirit.
Stracił zapał.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The players were in high spirits after the game.
Zawodnicy po grze byli w doskonałych nastrojach.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hope that the next newly elected Parliament will create a new regulation on the authorisation of GMOs, based on the spirit of subsidiarity and transparency.
Mam nadzieję, że nowo wybrany Parlament przygotuje nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczania GMO w oparciu o zasadę pomocniczości i przejrzystości.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
For me, I hope that you will vote in the spirit in which I have put before you what I am trying to do.
Osobiście mam nadzieję, że zagłosują państwo w takim duchu, w jakim ja przedstawiłam państwu moje zamierzenia.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Taki sam duch powinien przyświecać nam podczas przygotowań do szczytu ds. zatrudnienia.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In this spirit, I welcome the constructive proposals put forward in the de Larosièr report, as regards financial institutions.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję konstruktywne wnioski zaproponowane w sprawozdaniu pana de Larosièra, dotyczące instytucji finansowych.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com