traffic Polandia

pengucapan
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

Contoh kalimat

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com