traffic lights Polandia

pengucapan
n. światła ruchu drogowego

Contoh kalimat

Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Go down this road until you get to a traffic light and then turn left.
Idź tą drogą aż do świateł i skręć w lewo.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The traffic light system is a good solution, because it sends out clear messages.
System "sygnalizacji świetlnej” to dobre rozwiązanie, ponieważ jest on źródłem jednoznacznych komunikatów.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The traffic light system, whose lights all used to be on red, is gradually showing more and more amber, yellow and, in particular, green.
System sygnalizacji świetlnej, w której wszystkie światła zwykle miały kolor czerwony, stopniowo coraz częściej zmieniają się na bursztynowe, żółte, a zwłaszcza na zielone.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I like the system of traffic lights.
Podoba mi się system sygnalizacji świetlnej.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The intelligent car will also help improve the prevention and control of traffic offences, especially regarding interaction with traffic lights, speed limits and anti-alcohol blocking.
Inteligentny samochód pomoże również uniknąć wykroczeń na drogach oraz usprawnić ich nadzór, szczególnie w zakresie komunikacji z sygnalizacją świetlną, ograniczenia prędkości oraz blokad antyalkoholowych.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com