worth Polandia

pengucapan
n. wartość, zasługi, cena towaru
a. wart, zasługujący, wartość: o wartości

Contoh kalimat

“I hope it is worth leaving our comfortable beds for this,” said White again. “Let me see. This attractive residential grave should be to the right of here, should it not?”
„Mam nadzieję, że warto opuszczać nasze wygodne łóżka dla tego,” powiedział znowu White. „Niech no spojrzę. Ten atrakcyjny, mieszkalny grobowiec powinien być na prawo stąd, czyż nie?”
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Be silent, or speak something worth hearing.
Bądź cicho, albo powiedz coś wartego słuchania.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This museum is worth a visit.
Warto odwiedzić to muzeum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's worth a fortune.
To jest warte fortunę.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Is eating organic food worth the money?
Czy żywność organiczna jest warta swojej ceny?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Is eating organic food worth what it costs?
Czy jedzenie żywności organicznej jest warte swojej ceny?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's worth a try, right?
Chyba warto spróbować, prawda?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom had a week's worth of beard on his face.
Tom miał wielotygodniowy zarost na twarzy.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hope it was worth it.
Mam nadzieję, że było warto.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I felt it was worth the risk.
Czułem, że to było warte ryzyka.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

worthy of being treated in a particular way: deserving, worthy
the quality of being worthy of esteem or respect: dignity, self-respect, self-regard, pridefulness, pride
having a specified value: valuable
an indefinite quantity of something having a specified value: ha'p'orth, penn'orth, pennyworth, indefinite quantity, halfpennyworth
the quality that renders something desirable or valuable or useful: value, praisworthiness, demerit, fault, price, merit, virtue, worthwhileness, qualitydictionary extension
© dictionarist.com