write down Polandia

pengucapan
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

Contoh kalimat

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com