wrong Polandia

pengucapan
n. zło, krzywda, pokrzywdzenie, upośledzenie, opak, gwałt
v. krzywdzić, pokrzywdzić, upośledzać, skrzywdzić, upośledzić
a. pomylony, zepsuty, zły, grzeszny, niedobry, błędny, mylny, niewłaściwy, nieodpowiedni, niesłuszny
adv. fałszywie, źle, mylnie, niefortunnie, niedobrze, błędnie

Contoh kalimat

She had done nothing wrong.
Nie zrobiła nic złego.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We didn’t want anything going wrong!
Nie chciałyśmy, aby cokolwiek poszło nie tak!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We wanted to have everything very well planned and that nothing would go wrong!
Chcieliśmy mieć wszystko bardzo dobrze zaplanowane i żeby nic nie mogło się nie udać!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
“I heard Mrs. Bird tell Mrs. Dennison: ‘Come quick Amelia, something is wrong in Miss Arms’ room.’ I thought that she said that rather strangely.
„Usłyszałam panią Bird mówiącą do pani Dennison: 'Amelia, chodź szybko, coś nie tak w pokoju panny Arms.' Pomyślałam, że powiedziała to raczej dziwnie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
“I thought you were going to say that,” said Mrs. Meserve. “So you are not surprised when I don’t talk of this easily, knowing that there is something wrong with the old Sargent house.”
„Myślałam, że to powiesz,” powiedziała pani Meserve. „Więc nie jesteś zdziwiona, kiedy nie mówię o tym z łatwością, wiedząc, że jest coś nie tak z domem starego Sargenta.”
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
“There is no point” said Meagle seriously. “There’s something wrong.”
„Nie ma sensu” powiedział poważnie Meagle. „Coś jest nie tak.”
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
“Oh my dears,” she said, “I only fell asleep, I didn’t do anything wrong…”
„Och, moi drodzy,” powiedziała, „ja tylko zasnęłam, nie zrobiłam nic złego...”
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is you who is in the wrong.
To ty się mylisz.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I need to find out exactly what went wrong.
Muszę się dowiedzieć, co dokładnie poszło źle.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She admitted that she was wrong.
Przyznała, że nie miała racji.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com