young Polandia

pengucapan
n. potomstwo, młode zwierząt
a. mały, młody, młodociany, nowy, niedoświadczony, kiełkujący {przen.}

Contoh kalimat

As a young man growing up in ancient Rome I quickly discovered the dislike the common people felt for the nobility, like me.
Jako młody człowiek dorastający w starożytnym Rzymie szybko odkryłem niechęć, jaką zwykli ludzie czuli do szlachciców takich jak ja.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
As a young soldier, I came, I saw and I conquered many areas of Asia and the Middle East.
Jako młody żołnierz przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem wiele terenów Azji i Bliskiego Wschodu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
As I was young and curious, I wanted to go there.
Ponieważ byłem młody i ciekawy, chciałem tam popłynąć.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Both the girls are really excited, because like most young stylish women, they love to shop and learn about the latest fashion trends.
Obie dziewczyny są naprawdę podekscytowane, ponieważ jak większość młodych modnych kobiet, uwielbiają robić zakupy i dowiadywać się o najnowszych trendach w modzie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Claire is probably like many other young women around the world.
Claire jest prawdopodobnie jak wiele innych młodych kobiet na świecie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Due to the progressive ageing of its population, the number of elderly people has increased; they are respected, but they pose a problem to these young women that look after their families.
Z powodu postępującego starzenia się populacji liczba osób starszych wzrosła; są one szanowane, ale stwarzają problem dla tych młodych kobiet, które zajmują się swoimi rodzinami.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He helps young people around the world learn through the Internet.
Pomaga młodym ludziom na świecie uczyć się przez Internet.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He invests his money in Bitcoin and although he is young, he is also very smart.
Inwestuje swoje pieniądze w Bitcoin i mimo że jest młody, jest też bardzo bystry.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He wanted a companion for his young daughter, Cleopatra.
Chciał towarzyszki dla swojej młodej córki Kleopatry.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He wants to help young people have the same education opportunities no matter where they live.
Chce pomagać młodym ludziom, aby mieli takie same możliwości edukacyjne, niezależnie od tego gdzie żyją.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

(used of living things especially persons) in an early period of life or development or growth: two-year-old, teenage, one-year-old, newborn, girlish, schoolboyish, tender, little, teenaged, infantile, adolescent, childly, new, immature, preadolescent, teen, boylike, early, puppylike, five-year-old, four-year-old, three-year-old, junior, youngish, preteen, age, schoolgirlish, boyish, puppyish, childlike, small, vernal, youthful
any immature animal: young mammal, animate being, young bird, young fish, orphan, brute, beast, animal, fauna, hatchling, offspring, spat, creature
(of crops) harvested at an early stage of development; before complete maturity: early, new
being in its early stage: new
British physicist and Egyptologist; he revived the wave theory of light and proposed a three-component theory of color vision; he also played an important role in deciphering the hieroglyphics on the Rosetta Stone (1773-1829): Thomas Young
United States jazz tenor saxophonist (1909-1959): Pres Young, Lester Willis Young
suggestive of youth; vigorous and fresh: vernal, immature, youthful© dictionarist.com