able Rumania

pengucapan
a. capabil, apt, stare: în stare de, dotat, competent, calificat, deştept, iscusit, priceput, reuşit

Contoh kalimat

I stayed home last night to be able to receive your call.
Am stat acasă noaptea trecută să primesc telefonul tău.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In another six months you will be able to speak German fluently.
Peste încă șase luni vei putea vorbi fluent în germană.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We hope that you will be able to join us at this seminar.
Sperăm că ni te poţi alătura la seminar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was able to pass the exam.
Am reuşit să trec examenul.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was able to find the street, but I couldn't find her house.
Am reuşit să găsesc strada, dar nu am putut să-i găsesc casa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He was able to do everything at will.
A fost în stare să facă totul la discreţie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'll be able to see him next year.
Îl voi putea vedea anul viitor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You are not able to swim, are you?
Nu știi să înoți, nu-i așa?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If it is true that the Greeks forbade women to go to the play, they acted in a right way; for they would at any rate be able to hear something.
Dacă este adevărat că grecii le interziceau femeilor să meargă la teatru, atunci procedau corect; pentru că aşa cu siguranţa ar fi putut să audă ceva.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They weren't able to pass on that tradition unto the next generation.
Nu au fost în stare să dea mai departe acea tradiţie generaţiei următoare.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

(usually followed by `to') having the necessary means or skill or know-how or authority to do something: ability, power
difficult to reach or attain: ungetatable, un-get-at-able, inaccessible, unaccessible
discrimination in favor of the able-bodied: favoritism, discrimination, ableism, ablism, able-bodism, favouritism
capable of being reached or attained: get-at-able, accessible, getatable
having a strong healthy body: able, fit
discrimination in favor of the able-bodied: favoritism, discrimination, ableism, ablism, able-bodiedism, favouritism
a seaman in the merchant marine; trained in special skills: mariner, old salt, tar, sea dog, seaman, gob, able seaman, Jack, seafarer, Jack-tar
have the skills and qualifications to do things well: competent, capable
having inherent physical or mental ability or capacity: capable
having a strong healthy body: able-bodied, fit© dictionarist.com