adamant Rumania

pengucapan
n. adamant, diamant, bronz, granit {fig.}
a. dârz, tare, hotărât

adamant Inggris

n. diamond, adamant

Contoh kalimat

I think we should be adamant about that.
Cred că trebuie să fim fermi în această privinţă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Up until now, no constructive attempt has been made to do this within the Council, although the Council was, in fact, adamant that it would address the issue itself.
Până în prezent, nu a existat nicio încercare constructivă de a face acest lucru în Consiliu, deşi Consiliul a fost, de fapt, hotărât că va aborda chiar el problema.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I have been adamant that we need a strong united EU response.
Rămân de neclintit în opinia mea că avem nevoie de o reacție a UE puternică și unită.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

impervious to pleas, persuasion, requests, reason; she would have none of him"- W.Churchill: intransigent, inflexible, adamantine, inexorable
very hard native crystalline carbon valued as a gem: C, diamond, atomic number 6, black diamond, carbonado, carbon, transparent gem© dictionarist.com