annoying Rumania

pengucapan
a. cicălitor, supărător, enervant, agasant, neplăcut, sâcâitor, jenant, greu, inoportun

Contoh kalimat

It annoys me if you speak your American English without opening your mouth.
Mă enervează, dacă vorbeşti engleza ta americană, fără să deschizi gura.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying!
Părinții mei continuă să se certe pentru lucruri stupide. E atât de enervant!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Prietenii mei spun mereu că sunt prea calm, dar familia mea spune mereu că sunt prea enervant.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
So annoying... Now I get a headache whenever I use the computer!
Cât de enervant... Acum mă doare capul ori de câte ori folosesc calculatorul!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
As far as the Economic Recovery Plan is concerned, I must say that I am really annoyed with the Commission.
În ceea ce priveşte Planul de redresare economică, trebuie să vă spun că eu sunt foarte supărat pe Comisie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Sunt supăraţi pentru că nu mai pot îndura această situaţie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The citizens are not annoyed with the Italian Government.
Cetăţenii nu sunt supăraţi pe guvernul italian.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What is happening now is annoying.
Ceea ce se întâmplă acum este supărător.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
However, it is also annoying that Parliament, which has always been very cooperative, has not been given the necessary information.
Cu toate acestea, este supărător şi faptul că Parlamentului, care a fost întotdeauna foarte cooperant, nu i-au fost furnizate informaţiile necesare.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Deranjează foarte multe persoane şi, aşa cum s-a spus deja, cu excepţia unui alibi, nu a produs niciun rezultat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

causing irritation or annoyance: disagreeable, pestering, nettlesome, plaguey, plaguy, galling, teasing, vexing, pesky, bothersome, vexatious, pestiferous, irritating
the act of troubling or annoying someone: annoyance, red flag, mistreatment, exasperation, irritation, vexation© dictionarist.com