being Rumania

pengucapan
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

Contoh kalimat

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was in the mountains.
Am fost în munți.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You are in my way.
Ești în calea mea.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com