bright Rumania

pengucapan
a. strălucitor, luminos, sclipitor, lucitor, viu, aprins, lucios, limpede, clar, străveziu, inteligent, spiritual, strălucit, deştept, minunat, nemaipomenit, vesel, optimist, vioi, bun, favorabil, prielnic, promiţător, înfocat, învăpăiat

Contoh kalimat

That's a bright idea.
Este o idee excelentă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom's a bright kid.
Tom e un puști inteligent.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
On the occasion of its 10th birthday, we wish our single currency, the euro, many more successful years with a bright common future for our continent of Europe.
Cu ocazia celei de-a zecea aniversări, îi dorim monedei noastre unice, euro, mulţi ani de succes şi un viitor comun strălucit pentru continentul nostru european.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
However, even before the financial crisis, the situation on the labour market did not look at all bright.
Totuşi, nici înainte de criza financiară situaţia pe piaţa muncii nu era chiar foarte bună.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I am sure that the bright prospect of accession to the European Union will speed up the respect for human rights and the reforms in Turkey.
Sunt convins că perspectiva favorabilă a aderării la Uniunea Europeană va accelera procesul de respectare a drepturilor omului şi reformele din Turcia.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Morning will be bright but you have nothing to do with this sunlight in the morning.
13 - Dimineaţa este lumină, dar nu ai ce face dimineaţa cu această lumină a soarelui.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
So, I urge everyone to support this important report and to vote for it so that we can go forward and have a bright future for universities, for students and for employers.
Prin urmare, vă îndemn pe toţi să susţineţi acest raport important şi să votaţi pentru el, pentru a putea progresa şi pentru a putea asigura un viitor strălucit pentru universităţi, studenţi şi angajatori.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Children playing on the site at a later time can be attracted by the bright colours, picking the fragments up only for them to explode in their hand, causing them to lose an arm or a leg.
Copiii care se joacă mai târziu în zona respectivă pot fi atraşi de fragmentele viu colorate, le adună, iar acestea explodează în mână, pierzându-şi astfel un braţ sau un picior.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If it cannot, there is no sense talking about a bright future.
Dacă nu va fi posibil, nu are niciun sens să discutăm despre un viitor luminos.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is therefore our duty to help orphans so that a bright future is no longer an unattainable dream for them.
De aceea, este de datoria noastră să îi ajutăm pe orfani, astfel încât un viitor strălucit să nu mai fie un vis de neatins pentru aceștia.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

emitting or reflecting light readily or in large amounts: silky, luminance, fulgid, self-luminous, scintillant, refulgent, sheeny, dazzling, aglitter, glary, gleaming, beadlike, ardent, luminous, shining, agleam, glimmery, luminousness, beaming, buttonlike, glistering, coruscant, lambent, sparkly, silvery, fulgent, scintillating, silvern, pearlescent, buttony, blinding, lurid, silken, slick, beamy, noctilucent, sleek, shimmery, opaline, silklike, twinkling, effulgent, opalescent, lustrous, iridescent, glistening, brightness level, nitid, silver, aglow, glittery, lucent, bright as a new penny, glaring, brightness, beady, luminosity, radiant, blazing, nacreous, brilliant, satiny, glossy, light, glinting, shiny, glittering
having striking color: brilliant, colourful, vivid, colorful
characterized by quickness and ease in learning: intelligent, smart
having lots of light either natural or artificial: light
splendid: glorious
with brightness: brightly, brilliantly
made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a sheen or glow: burnished, polished, lustrous, shiny, shiningdictionary extension
© dictionarist.com