concern Rumania

pengucapan
n. participare, interes, contingenţă, legătură, relaţie, importanţă, îngrijorare, nelinişte, preocupare, rol, treabă, afacere, întreprindere
v. privi, afecta, atinge, fi implicat în, interesa, preocupa, amesteca: se amesteca

concern Inggris

n. chain

Contoh kalimat

John testified concerning him.
John a depus mărturie în ceea ce îl priveşte.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He came as a witness to testify concerning that light.
El a venit ca martor să depună mărturie asupra acelei lumini.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He is very much concerned about the future of his son.
Este foarte preocupat de viitorul fiului său.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She is concerned about her health.
Este preocupată de sănătatea ei.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A carbon footprint is the amount of carbon dioxide pollution that we produce as a result of our activities. Some people try to reduce their carbon footprint because they are concerned about climate change.
Amprenta de carbon este cantitatea de poluare cu dioxid de carbon pe care noi o producem ca urmare a activitățiilor noastre. Unii oameni încearcă să-și reducă amprenta lor de carbon pentru că sunt îngrijorați de schimbarea climatică.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was concerned.
Eram îngrijorat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I've been concerned about you.
Am fost îngrijorat pentru tine.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm concerned by what's happening here.
Sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă aici.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm concerned by what's happening here.
Sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă aici.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
- (PL) This is the first time the European Commission, the Council and the Parliament have adopted such a thorough and wide-ranging approach to provisions concerning the quality and safety of food.
- (PL) Aceasta este prima dată când Comisia Europeană, Consiliul şi Parlamentul adoptă o abordare atât de riguroasă şi cuprinzătoare a dispoziţiilor referitoare la calitatea şi siguranţa alimentelor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com